Välkommen till Ekenäs Gästhamn

 Efter en skön seglats erbjuder Ekenäs båtfolket en ypperlig hamn i centrum av staden, skyddad för alla vindar.

Norra hamnens gästhamn erbjuder all service som båtfararen förväntar sig.

Hamnregler

Tomgångskörning vid bryggan förbjuden
Tystnad vid bryggorna kl. 23-06
Avfall bar sorteras och föras till avfallsstationerna
 Problemavfall (batterier, oljor etc.) kan lämnas in på hamninfot
Töm ej avloppsvatten i sjön
Anmälan till hamninfot vid ankomst
lngen sidoförtöjning vid bojplats

Service

70 gästbåtsplatser, boj/ankare
Dusch
Tvättstuga
Trådlöst nätverk
24h Kort & sedel automat.
Bankkort, VISA, MasterCard och SEO-kort.
Hushållsavfallsbehållare
Sugtömning av septitankar

Information

Öppethållningstider för gästhamnen 1.5 - 30.09 
Hamnkontoret är öppet mellan 10.00 - 22.00. (dejurering vid lågsäsong)
Platser kan inte bokas på förhand, dagsläge kollas bäst via telefon några timmar före ankomst.

+358 19 241 1790

Ladda ner vår hamnguide

Vår hamnguide i PDF format.

Ladda ner